TBB Duyuru 2019/35

24.4.2019 16:30:00

 

 

Ankara,   18.04.2019

BARO BAŞKANLIĞI

 

DUYURU NO: 2019/35

 

Konu: Çocuk Dostu Hukuki Yardıma İlişkin Rehber İlkeler Hakkında

 

          UNICEF tarafından geliştirilen ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun 21.02.2019 günlü toplantısında görüşülerek benimsenmesine karar verilen “Çocuk Dostu Hukuki Yardıma İlişkin Rehber İlkeler” adlı kitapçıklar ekte gönderilmiştir. Ayrıca bu çalışma Türkiye Barolar Birliği’nin web sitesinin https://d.barobirlik.org.tr/2019/cocukdostuhukukiyardim/ adresinde yayımlanmıştır.

 

          Meslektaşlarımıza duyurulması konusunda gereğini değerlendirmelerinize sunarım.

 

          Saygılarımla.

 

 

 

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

 

 

 

 

EKİ                                                                                                   :

10 Adet Kitapçık

 

Son Duyurular

 • Türavak "Grup Ferdi Kaza Sigorta Kampanyası"
  13.9.2019 15:45:34
 • İHEM Projesi kapsamında Üniversite ve/veya Enstitülerde araştırma yapmak isteyen meslektaşlarımıza yönelik destek hakkında
  28.8.2019 17:29:49
 • Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitelerinin Artırılması Projesi kapsamında düzenlenecek Eğitici Eğitimi hakkında
  28.8.2019 17:15:52
 • Adli Yıl Açılış Töreni Hakkında
  17.8.2019 16:00:28
 • Uzlaştırmacı Eğitimi Hakkında
  30.7.2019 08:30:29
 • Adli ve İdari Yargı birimlerinde görülen, Adalet Bakanlığı'nın taraf veya ilgili olduğu davalar nedeniyle mahkeme tarafından Hazine aleyhine hükmedilen vekalet ücretlerinin ödeme işlemleri hakkında.
  5.7.2019 08:36:37
 • Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurul Kararı.
  4.7.2019 07:57:05
 • Avukatlık Kanunu’ nun 164.maddesinin “Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir.” Hükmünün iptali talebinin reddine ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı hakkında.
  22.5.2019 08:42:02