TBB Duyuru 2019/35

24.4.2019 16:30:00

 

 

Ankara,   18.04.2019

BARO BAŞKANLIĞI

 

DUYURU NO: 2019/35

 

Konu: Çocuk Dostu Hukuki Yardıma İlişkin Rehber İlkeler Hakkında

 

          UNICEF tarafından geliştirilen ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun 21.02.2019 günlü toplantısında görüşülerek benimsenmesine karar verilen “Çocuk Dostu Hukuki Yardıma İlişkin Rehber İlkeler” adlı kitapçıklar ekte gönderilmiştir. Ayrıca bu çalışma Türkiye Barolar Birliği’nin web sitesinin https://d.barobirlik.org.tr/2019/cocukdostuhukukiyardim/ adresinde yayımlanmıştır.

 

          Meslektaşlarımıza duyurulması konusunda gereğini değerlendirmelerinize sunarım.

 

          Saygılarımla.

 

 

 

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

 

 

 

 

EKİ                                                                                                   :

10 Adet Kitapçık

 

Son Duyurular

 • Adli ve İdari Yargı birimlerinde görülen, Adalet Bakanlığı'nın taraf veya ilgili olduğu davalar nedeniyle mahkeme tarafından Hazine aleyhine hükmedilen vekalet ücretlerinin ödeme işlemleri hakkında.
  5.7.2019 08:36:37
 • Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurul Kararı.
  4.7.2019 07:57:05
 • Avukatlık Kanunu’ nun 164.maddesinin “Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir.” Hükmünün iptali talebinin reddine ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı hakkında.
  22.5.2019 08:42:02
 • UYAP Sorgulamaları Hakkında.
  22.5.2019 08:21:23
 • Çocuk Dostu Hukuki Yardıma İlişkin Rehber İlkeler Hakkında
  24.4.2019 16:30:00
 • Soruşturma Dosyasının Avukat Tarafından Vekaletname Veya Görevlendirme Yazısı Olmadan İncelenmesi Hakkında
  16.4.2019 16:51:25
 • Diploma Denklik Belgelerinin Avukatlık Kanunu'na Uygun Hale Getirilmesi Hususunda Yapılacaklar Hakkında
  2.4.2019 15:45:22
 • Soruşturma dosyasının Avukat tarafından incelenmesine dair 22.01.2019 tarihli Ceza İşleri Genel Müdürlüğü yazısı
  20.3.2019 07:37:45