TBB Duyuru 2019/37

22.5.2019 08:42:02

 

 

 

Ankara,   16/05/2019

BARO BAŞKANLIĞI

 

DUYURU NO: 2019/37

 

Konu: Avukatlık Kanunu’ nun 164.maddesinin “Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir.” Hükmünün iptali talebinin reddine ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı hakkında.

 

   Bilindiği üzere; Avukatlık Kanunu’ nun 164.maddesinin “Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir.” Hükmünün, kanun önünde eşitlik ilkesine, ayrımcılık yasağına, adalete erişim hakkına ve sözleşme hürriyetine aykırılığı iddiasıyla iptali için Söke 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Anayasa Mahkemesi’ ne itiraz yolu ile başvurulmuştur.

 

   Başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, sunduğumuz yazılı açıklama ile Birlik Başkanı Av. Metin Feyzioğlu ile Birlik Genel Sekreteri Av. Sabiha Tekin’ in heyetin huzurunda yaptıkları sözlü açıklamaları da dikkate alarak bütün meslektaşlarımız açısından hayati önem taşıyan bu davada iptal talebinin reddine oyçokluğuyla karar vermiştir.

 

   Söz konusu karara “ https://d.barobirlik.org.tr/2019/20190516-16.pdf “ bağlantısından ulaşılabilecek olup, konunun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza da duyurulmasını rica ederim.

 

   Saygılarımla.

 

 

 

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

 

 

 

 

EKİ                                                                                                   :

 

Anayasa Mahkemesi’nin 10.04.2019 günlü 2017/154 Esas, 2019/18 Karar Sayılı Kararı

 

 

 

Son Duyurular

 • Türavak "Grup Ferdi Kaza Sigorta Kampanyası"
  13.9.2019 15:45:34
 • İHEM Projesi kapsamında Üniversite ve/veya Enstitülerde araştırma yapmak isteyen meslektaşlarımıza yönelik destek hakkında
  28.8.2019 17:29:49
 • Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitelerinin Artırılması Projesi kapsamında düzenlenecek Eğitici Eğitimi hakkında
  28.8.2019 17:15:52
 • Adli Yıl Açılış Töreni Hakkında
  17.8.2019 16:00:28
 • Uzlaştırmacı Eğitimi Hakkında
  30.7.2019 08:30:29
 • Adli ve İdari Yargı birimlerinde görülen, Adalet Bakanlığı'nın taraf veya ilgili olduğu davalar nedeniyle mahkeme tarafından Hazine aleyhine hükmedilen vekalet ücretlerinin ödeme işlemleri hakkında.
  5.7.2019 08:36:37
 • Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurul Kararı.
  4.7.2019 07:57:05
 • Avukatlık Kanunu’ nun 164.maddesinin “Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir.” Hükmünün iptali talebinin reddine ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı hakkında.
  22.5.2019 08:42:02