TBB Duyuru 2019/37

22.5.2019 08:42:02

 

 

 

Ankara,   16/05/2019

BARO BAŞKANLIĞI

 

DUYURU NO: 2019/37

 

Konu: Avukatlık Kanunu’ nun 164.maddesinin “Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir.” Hükmünün iptali talebinin reddine ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı hakkında.

 

   Bilindiği üzere; Avukatlık Kanunu’ nun 164.maddesinin “Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir.” Hükmünün, kanun önünde eşitlik ilkesine, ayrımcılık yasağına, adalete erişim hakkına ve sözleşme hürriyetine aykırılığı iddiasıyla iptali için Söke 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Anayasa Mahkemesi’ ne itiraz yolu ile başvurulmuştur.

 

   Başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, sunduğumuz yazılı açıklama ile Birlik Başkanı Av. Metin Feyzioğlu ile Birlik Genel Sekreteri Av. Sabiha Tekin’ in heyetin huzurunda yaptıkları sözlü açıklamaları da dikkate alarak bütün meslektaşlarımız açısından hayati önem taşıyan bu davada iptal talebinin reddine oyçokluğuyla karar vermiştir.

 

   Söz konusu karara “ https://d.barobirlik.org.tr/2019/20190516-16.pdf “ bağlantısından ulaşılabilecek olup, konunun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza da duyurulmasını rica ederim.

 

   Saygılarımla.

 

 

 

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

 

 

 

 

EKİ                                                                                                   :

 

Anayasa Mahkemesi’nin 10.04.2019 günlü 2017/154 Esas, 2019/18 Karar Sayılı Kararı

 

 

 

Son Duyurular

 • Adli ve İdari Yargı birimlerinde görülen, Adalet Bakanlığı'nın taraf veya ilgili olduğu davalar nedeniyle mahkeme tarafından Hazine aleyhine hükmedilen vekalet ücretlerinin ödeme işlemleri hakkında.
  5.7.2019 08:36:37
 • Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurul Kararı.
  4.7.2019 07:57:05
 • Avukatlık Kanunu’ nun 164.maddesinin “Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir.” Hükmünün iptali talebinin reddine ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı hakkında.
  22.5.2019 08:42:02
 • UYAP Sorgulamaları Hakkında.
  22.5.2019 08:21:23
 • Çocuk Dostu Hukuki Yardıma İlişkin Rehber İlkeler Hakkında
  24.4.2019 16:30:00
 • Soruşturma Dosyasının Avukat Tarafından Vekaletname Veya Görevlendirme Yazısı Olmadan İncelenmesi Hakkında
  16.4.2019 16:51:25
 • Diploma Denklik Belgelerinin Avukatlık Kanunu'na Uygun Hale Getirilmesi Hususunda Yapılacaklar Hakkında
  2.4.2019 15:45:22
 • Soruşturma dosyasının Avukat tarafından incelenmesine dair 22.01.2019 tarihli Ceza İşleri Genel Müdürlüğü yazısı
  20.3.2019 07:37:45