Basın Açıklaması

15.11.2015 22:00:00

BASIN AÇIKLAMASI

12 Kasım 2015 günü 38 yaşındaki Derya Ülker Akhisar'da babası ile birlikte evinden çıkarken eski eşi H.Ö. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Tıpkı daha önce cinayete kurban giden kadınlar gibi Derya Ülker'de, basında kadın cinayetine bir kurban daha verildiği şeklinde basında bir süre yer alacak. Peki sonrasında ne olacak?? Derya Ülker gibi daha kaç kadını kaybedeceğiz???

Görülecek davada sanık H.Ö' nün TCK 82.maddesine göre kasten tasarlayarak adam öldürme suçu ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanacağını öngörüyoruz.

Kasten adam öldürme suçunu işleyenlere basında son dönemdeki adı ile "saygın tutum indirimi" ya da "tutkulu aşk indirimi" gibi isimlerle toplumda benimsetilmeye çalışılan TCK 62.maddede yer alan takdiri indirim nedenleri veya TCK 29.maddedeki haksız tahrik indirim yapılma ihtimali var.

Toplumda infial uyandıran, tasarlayarak kasten adam öldürme, cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı suçlarında cezaların caydırıcı olması ve bu cezalarda, takdiri indirim nedenlerinin uygulanmaması, suçluların İnfaz kanunundan yararlanıp 5-10 yıl yatıp çıktıktan sonra toplama karışması konusunda STK'lar, siyasi partiler, Meslek odalarının birlikte örgütlenmesi ve yasa koyucu olan TBMM'deki milletvekillerin desteği ile bu kanunlarda değişikliklere gidilmesi gerekmektedir.

T.C Anayasası 10.maddesinde "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar." denilmektedir.

Öncelikle devletin her kademesindeki yöneticilerin kadınları türbanlı türbansız, mini etekli-uzun etekli, saçı uzun-kısa, evli-dul vs. gibi ayrıma sokmadan Anayasamız gereği eşit koşullarda kabul etmesi; Toplumda ise toplumsal cinsiyet ayrımcılığına yer verilmeyecek şekilde gerekli eğitimlerin verilerek toplumsal bilinç uyandırılması gerekmektedir.

Manisa Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu olarak Derya Ülker'in görülecek olan davasında hukuki sürecin takipçisi olacağımız belirtiriz. Kadına çocuğa, insana karşı yapılan her türlü şiddetin önlenmesi için yapılacak hukuksal her türlü mücadelede işbirliği içinde olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.16.11.2015

                                                        Saygılarımızla

                   Manisa Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Adına

                                                        Av.Nezahat Bölge