Basın Açıklaması

18.11.2016 22:00:00
Basın Açıklaması

                              Basın Açıklaması

 

            Manisa Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu olarak bugün burada AKP'li milletvekilleri tarafından meclise önerge olarak sunulan tecavüz mağdurlarının tecavüzcüsüyle evlendirilmesini meşrulaştıran yasa düzenlemesini protesto etmek için toplanmış bulunuyoruz.

            Kamuoyunun da dün akşam  mecliste yapılan görüşmeler sonrasında büyük tepkisini çekmiş olan bu önergenin bizlerin temsilcisi olan vekiller tarafından oylanmasını dahi düşünemiyoruz.

            Ülkemizin dört bir yanından Karamandan, Adıyamandan çocuklarımıza yönelik cinsel istismar haberleri geliyorken, münferit olaylarla kıçocuklarımız  erken yaşta evlendiriliyorken, bizler TECAVÜZCÜLERİ AKLAMAK İÇİN DEĞİL! mecliste bu olaylarıönüne geçmek için vekillerimizden yasa düzenlemesi yapılmasını bekliyoruz.

             Ancak görüyoruz ki dini gerekçelerle ve çıkarılacak yasa metniyle 4000 hükümlünün serbest kalacağı gerekçe gösterilerek Çocuklarımız Tecavüzcülerine kurban olarak teslim ediliyor.

            Kadının tecavüzü ile evlendirilmesi fikri hem evlilik kurumunun hem tecavüzün hem de tecavüz sonrası kadının psikolojisinin bilinmemesinden ve hafife indirgenmesinden ve en önemliside kadının bir kimlik olarak kabul edilmemesinden kaynaklanmaktadır.

            Bu öneri ancak ve ancak kadına yönelik işlenen suçları özendirir.Çünkü bu bakış açısı tecavüzücinsellik olarak görmekte ve tecavüzleri normalleştirmektedir. Oysa ki tecavüz bir cinsellik değil temel insan haklarına yapılmış alçakça bir saldırıdır.

            Getirilmek istenen metin: .. 16/11/2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçunda, mağdurla failin evlenmesi durumunda, Ceza Muhakemesi Kanununun 231 inci maddesindeki koşullara bakılmaksızın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmiş ise cezanın infazının ertelenmesine karar verilir. Bu durumda suça azmettiren veya işlenişine yardım edenler hakkında kamu davasının düşmesine veya infazın ortadan kaldırılmasına karar verilmesi.." şeklindedir.

            2005 yılına kadar Türk Ceza Kanununda yer alan bu ilkel madde 2005 yılında yapılan değişiklik ile kaldırılmıştır. Gelinen noktada Kadın ve Çocuk Hakkı ihlalleri için evrensel hukuk normları çerçevesinde mücadele ederken fikir zihniyet ve uygulamalarda tekrar 10 yıl geriye gidiş kabul edilemez.

            Manisa Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu olarak 19 Kasım Dünya Çocuk İstismarınıÖnleme Günü' ve '20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü' ve '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü ' öncesinde bu önergenin acilen geri çekilmesini istiyoruz. Önergenin geri çekilmesi için mecliste mücadele veren vekillerimizin yanındayız.

            Çocuk ve Kadın haklarını yok sayan bu önergeyi verenler ve destekleyenleri ise kınıyor bu yanlıştan biran önce dönülmesini talep ediyoruz.18.11.2016

 

                                                                                                   MANİSA BAROSU

                                                                             KADIN VE ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU ADINA

                                                                                    BAŞKAN AVUKAT GÖZDE DELİKTAŞLI

Fotoğraf Galerisi