20 Kasım " Dünya Çocuk Hakları Günü " Basın Açıklaması

20.11.2016 22:00:00
20 Kasım

ÇOCUKLARIN “ÇOCUK” OLDUĞUNUN BİLİNCİYLE
     DEVLETE VE KAMUOYUNA SESLENİYORUZ…
            Tarihte en geniş katılımlı insan hakları belgesi olarak tanımlanan Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 20 Kasım 1989 tarihinde oybirliği ile kabul edilmiştir. Bu gün tüm dünya çocukları için ‘Çocuk Hakları Günü’ olarak kutlanmaktadır.
            Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi tüm dünya çocuklarının çeşitli konularda ve ayrı sözleşmelerde yer alan tüm haklarını tek bir metinde toplamıştır. Çocuk hakları ile ilgili bu güne kadar hazırlanmış en kapsamlı ve eksiksiz belgedir. Tüm Dünya çocuklarının insan hakları yasasıdır.
            Taraf olduğumuz bu sözleşme çocukların yaşama, gelişme, korunma ve katılıma ilişkin tüm hakların hiçbir ayırım gözetmeksizin bütün ÇOCUKLARA EŞİT OLARAK tanınması ilkesini getirmiştir. Sözleşmenin bir diğer önemli temel ilkesiÇOCUĞUN YÜKSEK YARARI  ilkesidir.
5395 sayılı  Çocuk Koruma Kanunu 15.07.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşmeyi imzalamış olan Türkiye’nin ivedilikle taahhütlerini yerine getirmesi gerekmektedir. Çocuk Hakları ihlalleri gün geçtikçe artmaktadır. Çocuklar her durumda mağdur olmaktadırlar.
            Manisa Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu olarak sesleniyoruz; Ülkemizde ve dünyada çocuklarımızın savaşların gölgesinde, açlık ve yoksulluğun pençesinde bir yaşam sürdükleri böyle bir zamanda çocuklarımız için daha yaşanılabilir bir gelecek bırakmak toplumdaki herkesin en büyük görevi ve sorumluluğu olmalıdır.
            Bugün, dünyada işkence ve kötü muameleyle karşı karşıya olan, savaşlar ve silahlı çatışmalarda ölen, tecavüz ve işkenceye maruz kalan, asker olarak kullanılan, mülteci olan, açlık ve yoksulluk içinde milyonlarca çocuk bulunuyor. Aynı zamanda milyonlarca çocuk yoksulluk yüzünden istismara uğruyor, sokaklarda yaşamak zorunda kalıyor.
            Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede yer aldığı şekilde, devletlerin çocukların haklarının gözetilmesinde uymakla yükümlü oldukları asgari standartları esas alan ve 2005 yılında yürürlüğe giren Çocuk Koruma Kanunu halen gerekli altyapısı oluşturulamadığı için amacına uygun şekilde işlerliği sağlanamamaktadır. Korunma ihtiyacı olan çocuklar için öngörülen koruyucu ve destekleyici tedbirlerin sağlıklı işlemesi için bir an önce idari alt yapının güçlendirilmesi, kurumlar arasında etkin koordinasyonu sağlayacak politikalar geliştirilmesi, durum analizi yapılarak eksikliklerin giderilmesi sağlanmalıdır.
‘Dünya Çocuk Hakları Günü’n de çocukların maruz kaldığı tüm mağduriyetler sayılıp dökülmesine ve bir takım çözüm önerileri getirilmesine rağmen durumda bir değişme olmadığı gibi aksine her sene olumsuz verilerde büyük artışlar yaşanmaktadır
            Ülkemizde de, Anayasa tarafından devletimize verilmiş olan, çocuğun korunması ve gelişiminin sağlanması görevi tam olarak yerine getirilememektedir. Gerek yasal gerek ise eğitim alanında milli ve manevi değerler dikkate alınarak yapılacak düzenlemeler ile çocukların ve ailelerin korunup bilinçlendirilmesi görevi devletimize düşmektedir.
Manisa Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu olarak ; Çocukların çocuk olduğu bilinciyle, çocuklara yapılan yatırımın geleceğe  yapılan  yatırım olduğunu  unutmayarak  ülkemizin modern ve muasır medeniyet seviyesinde bir eğitim sistemi, sosyal devlet anlayışı, gelişmiş ekonomik yapılanması ile çocuklarımızın geleceklerini onlara güvenle bırakabildiğimiz mutlu yarınlar için yukarıdaki önerilerin hayata geçmesini başta devlet olmak üzere ilgili tüm kişi ve kurumları yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi içini yapılacak planlamalarda üzerimize düşen yükümlülükleri yerine getirmeye hazır olduğumuzu kamuoyuna saygılarımızla beyan ederiz.18.11.2016                             
MANİSA BAROSU KADIN VE ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU ADINA
AVUKAT GÖZDE DELİKTAŞLI

Fotoğraf Galerisi