TÜBAKKOM 13.DÖNEM 1.GENEL ÜYE TOPLANTISI MANİSA ANEMON OTEL

18.11.2015 22:00:00


       TÜBAKKOM 13.DÖNEM 1.GENEL ÜYE TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

28.11.2015 günü yapılan TÜBAKKOM 1. Genel Üye Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır :

TBB.nin ve tüm baroların staj eğitim merkezlerinde Kadın hakları ve
toplumsal cinsiyet eşitliği , 6284 Sayılı Yasa ve Uygulama Yönetmeliği , Uluslararası Sözleşmeler (CEDAW ve İstanbul Sözleşmesi gibi ) ‘in zorunlu ders olarak konulmasının TBB. Yönetim Kurulu’na ve Adalet Akademisinde hakim ve savcı adaylarına da aynı şekilde eğitim verilmesinin Adalet Bakanlığı’na yazı yazılarak önerilmesine,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan “ 6284 Sayılı yasa kapsamında
aleyhine koruma ve tedbir kararı verilenlere ” ilişkin bir kütük oluşturulması ve bunun UYAP ortamında paylaşılmasının istenilmesine,
TÜBAKKOM tarafından 6284 Sayılı Yasa kapsamındaki başvuruların
gizli tutulması, kişilerin paylaşımına ve görmesine açık olmaması,tevzi bürolarından bilgi verilmemesi, karar tebliğe çıkarılıncaya kadar SMS yoluyla bilgilendirme yapılmaması için Adalet Bakanlığı’na, Milli Eğitim Bakanlığı’na, İçişleri Bakanlığı’na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na, Sağlık Bakanlığı’na ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na yazı yazılmasına,
Adalet Bakanlığı’na yazılarak baroların adli yardım bürolarından
atanan avukatların açtıkları Adli Müzaheret talepli davalarda harç ve mahkeme masraflarının adli müzaheretten karşılanması konusundaki taleplerin kabulünün zorunlu hale getirilmesi için gerekli yönetmelik değişikliklerinin yapılmasının istenilmesine,
Okul öncesi eğitimden başlayarak eğitimin her kademesinde
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, İnsan hakları, Çocuk hakları, Kadın Hakları , Demokrasi ve Yurttaşlık Bilinci konularının zorunlu ders olarak Milli Eğitim müfredatına konulması için Milli Eğitim Bakanlığı’na yazılmasına,
Tüm illerdeki üniversitelerde Kadın hakları ve Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği dersi konulması için Yüksek Öğretim Kurumu’na  yazı yazılmasına,
6284 Sayılı Yasa kapsamında tedbir kararları verilirken talep olmasa da
şiddete uğrayanın ekonomik olarak güvence altına alınabilmesi için şiddet mağduruna tahsis edilen konutun elektrik, su, doğalgaz, kira, aidat vb. giderlerinin şiddet uygulayan tarafından karşılanması konusunun tedbir kararında yer alması hususunun Aile Mahkemeleri , Aile mahkemesi olmayan yerlerde de Asliye Hukuk mahkemesi hakimlerine bildirilmesi konusunda HSYK’ ya tavsiyede bulunulmasına,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan tüm illerde ŞÖNİM’ lerin
kurulmasının istenilmesine,
6284 Sayılı Yasanın uygulamasında görevli olan Bakanlıklara yazı
yazılarak kurumlararası koordinasyonun sağlanmasının ve barolarla işbirliği içinde çalışılmasının istenilmesine, 
TBB. nden Adli Yardım Kanunu ve Yönetmeliğinin tüm barolarda
uygulanması ve bu kapsamda da tüm barolarda Kadın Danışma ve Şiddeti Önleme Merkezlerinin kurulması için gerekli desteklerin verilmesinin istenilmesine ve bu merkezlerin kurulmasının TÜBAKKOM tarafından izlenmesine,
İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı yasada yer alan şiddet
uygulayanın tedaviye yönlendirilmesi ve tedavisinin ŞÖNİM tarafından takip edilmesiyle ilgili hükmünün yerine getirilmesinin sağlanması için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na ve Sağlık Bakanlığı’na yazılmasına,
Çocuk Gelinler Kurultayı’nın 20- 21 Şubat. 2016 tarihlerinde
Ankara’da TBB. nde yapılmasına ,

İşbu kararlar Divan Kurulu tarafından düzenlenerek TÜBAKKOM üyesi baroların bilgisine sunulmuştur.

TÜBAKKOM 13.DÖNEM SÖZCÜSÜ
OSMANİYE BAROSU KADIN VE ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU

 

 

 

Son Duyurular

 • Turgutlu Ağır Ceza Mahkemesi Hakkında
  27.3.2020 13:30:20
 • COVID-19 Kapsamında Alınan Tedbirler ve Adliye Nöbet Sistemine Geçilmesi Hakkında
  26.3.2020 15:51:29
 • Merkez ve Mülhakat Tüm Mahkemeler Hakkında (Akhisar)
  26.3.2020 15:00:19
 • 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında
  25.3.2020 17:16:16
 • Manisa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Yazısı Hakkında
  25.3.2020 17:10:17
 • 2279 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Hakkında
  24.3.2020 12:26:33
 • Bursa Barosunun Düzenlediği Makale Yarışması, Şiir Yarışması ve Hukuka Katkı Ödülü Hakkında
  23.3.2020 13:55:43
 • Tebligatların Ertelenmesi Hakkında Yazılan Yazı
  20.3.2020 09:00:16