08.09.2020 2020_2022 Olağan Genel Kurul Çağrısı

8.9.2020 08:56:17

 

MANİSA BAROSU

2020-2022 OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

 

 

Sayın Avukat,

 

Avukatlık Yasası’nın ilgili hükümleri gereğince Manisa Barosu 2020 Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 10 Ekim 2020 Cumartesi günü saat 10.00’da Manisa Barosu Hizmet Binası Konferans Salonunda toplanacaktır. Seçimler 11 Ekim 2020 Pazar günü saat 09.00 – 17.00 arasında Manisa Barosu Hizmet Binası Konferans Salonunda yapılacaktır.

 

YETERLİ ÇOĞUNLUK BULUNMADIĞI TAKDİRDE, OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI AYNI GÜNDEMLE 17 Ekim 2020 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 1000’ DA MANİSA BAROSU HİZMET BİNASI KONFERANS SALONUNDA; SEÇİMLER     18 Ekim 2020 PAZAR GÜNÜ 09.00 –17.00 ARASINDA MANİSA BAROSU HİZMET BİNASI KONFERANS SALONUNDA YAPILACAKTIR.

 

Avukatlık Yasasının 86. maddesi gereğince, “baro levhasında yazılı avukat; gerek olağan, gerek olağanüstü genel kurul toplantılarına katılmak ve oy kullanmakla yükümlüdür. Bu toplantılara haklı bir neden olmaksızın gelmeyenlere veya oy kullanmayanlara İlçe Seçim Kurulu başkanı tarafından, o baroya kayıtlı avukatların yıllık keseneğinin üçte biri miktarında para cezası verilir. Bu para cezaları ilgili baro başkanlığınca tahsil edilir ve baro bütçesine gelir kaydedilir”.

 

Bu duyuru 4667 sayılı yasa ile değişik 1136 sayılı Avukatlık Yasası’nın 84.maddesi uyarınca TEBLİGAT HÜKMÜNDEDİR.

 

Olağan Genel Kurul çağrısına ilişkin ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 07.09.2020

 

 

MANİSA BARO BAŞKANI

AVUKAT ALİ ARSLAN

 

 

GÜNDEM

 

BİRİNCİ GÜN 

 1. Açılış ve Yoklama,
 2. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu, Türk Hukuk devrimini gerçekleştiren Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı Şehitleri ve Cumhuriyet’ in kurucuları ile kaybettiğimiz hukukçular için Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
 3.  Baro Başkanının açılış konuşması,
 4.  Avukatlık mesleğinde 60, 50, 40 ve 25 yılını bitirenlere plaket verilmesi,
 5. Genel Kurul Başkanlık Divanının Seçimi,

(1 Başkan, 1 Başkan vekili, 2 yazman üye)

 1.  Önceki dönemde Baro Levhasına yazılanların Genel Kurula takdimi, Barodan ayrılan meslektaşlarımızın bildirilmesi ve vefat edenlerin anılması,
 2. Konukların konuşması,
 3. Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun sunulması,
 4. 2018-2020 yılı Gelir-Gider Raporlarının sunulması, aynı döneme ait denetçi raporunun sunulması,
 5. Raporların müzakeresi, Yönetim Kurulu ve Denetim kurulunun ibrası ile ilgili oylama yapılması,
 6. 2020-2022 yılı 24 aylık Tasarı Bütçesinin okunması, Avukatlık Kanununun 81/2.maddesi gereğince tüm baro kesenekleri hakkında tekliflerin görüşülmesi, karar alınması ve onaylanması,
 7. Avukatlık Kanunu’nun 81/2 md. göre 2021-2022 yılı baro aidatının belirlenmesi ve kıdem esasına göre(0-5 yıl kıdemi olanlar için 160,00 TL, 5 yıldan fazla kıdemi olanlar için 400,00 TL, 60 yaş üzeri vergi kaydı kapatan avukatlardan aidatın yarısının alınması) tespit ve tahsili ile karara bağlanması,
 8.  Avukatlık Yasası’nın 81. maddesinin 4. fıkrası uyarınca 01.10.2020-01.10.2022 dönemi bütçe tasarısının görüşülmesi ve Yönetim Kuruluna fasıllar arası aktarma yetkisinin verilmesi ve karara bağlanması, 
 9. Manisa Barosu Avukatları Yardımlaşma Sandığı kurulması hakkında karar alınması ve hazırlanan yönetmelik üzerinde görüşme ve yönetmeliğin kabul edilip edilmeyeceği hakkında karar alınması
 10. Staj başlangıcında alınan 100 TL dosya parasının kaldırılmasının görüşülmesi ve kaldırılıp kaldırılmayacağı yönünde karar alınması
 11. Yargı ve Meslek Sorunlarının görüşülmesi,
 12. Aday Saptanması (Başkan, Yönetim Kurulu, TBB Delegeleri ve Disiplin Kurulu, Denetçi Adayları) ve adayların konuşması,
 13. Dilekler ve öneriler.
 14. Seçimler, (İkinci Gün)

 

İKİNCİ GÜN 

 1. Baro Başkanı Seçimi
 2. TBB Delegeleri Seçimi (3 Asil, 3 Yedek)
 3. Yönetim Kurulu Üyeleri Seçimi (10 Asil, 10 yedek)
 4. Disiplin Kurulu Üyeleri (5 Asil, 3 yedek)
 5. Denetçi Seçimi (1 Asil, 1 yedek)

 

Son Duyurular

 • Manisa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Duyurusu
  28.9.2020 08:25:39
 • Demirci Asliye Ceza Mahkemesi Duruşma Erteleme Tutanağı
  16.9.2020 14:16:28
 • Uyap' ta İyileştirme Önerisi hakkında
  10.9.2020 13:21:37
 • Ordu Barosu Avukatlarından av. Ezgi ve Av. İbrahim BAYRAKTAR'ın oğullarının SMA TİP 1 hastalığı hakkında
  10.9.2020 13:12:13
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 18.08.2020 Günlü 90822 Sayılı, “Vergi Tevkifatı ve Mahsubu” Konulu Yazısı
  10.9.2020 08:09:10
 • 2020_2022 Olağan Genel Kurul Çağrısı
  8.9.2020 08:56:17
 • Silah Altına Alınacak Yükümlülerin Erteleme İşlemleri Hakkında.
  4.9.2020 16:22:12
 • TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu Tavsiye Kararı Hakkında
  4.9.2020 16:02:30