TBB Duyuru 2019/50

28.8.2019 17:15:52

 

Ankara, 27.08.2019

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2019/50

 

      Konu: Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitelerinin Arttırılması Projesi kapsamında düzenlenecek Eğitici Eğitimi Hakkında

 

      Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın ana faydalanıcısı olduğu, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Ortak Projesi olan "Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitelerinin Artırılması Projesi' (İHEM Projesi) kapsamında 5.000 Avukata yönelik eğitimler düzenlenecektir. İşbu eğitimlerde eğitici olarak görev almaya aday olmak üzere 150 meslektaşımıza Eğitici Eğitimi verilecektir.

 

      Eğitici eğitimleri 3+3 gün olmak üzere toplam 6 gün sürecektir.  1 günden fazla devamsızlık yapan eğitici adaylarının projede eğitici olarak görev alabilmeleri mümkün değildir. Eğitici eğitimlerinin Ekim 2019 - Ocak 2020 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanmaktadır.

Bağımsız uzmanlar tarafından eğitici adaylarına ön test ve son test uygulanacak, ve eğitici eğitimleri sırasındaki performansları doğrultusunda yeterlilikleri değerlendirilecektir. Yalnızca bu değerlendirmelerden geçebilen eğitici adayları eğitmen olarak görev alabileceklerdir.

 

      Eğitici eğitimini alan adaylar içinden seçilecek olan meslektaşlarımızın görev alacakları eğitimlerin Ocak 2020 tarihinde başlaması ve 1 yıl süre ile devam etmesi öngörülmektedir. 

Görevlendirilecek eğiticiler proje bütçesinde öngörülen günlük çalışma ücretlerine tabi olarak görev yapacaklardır.

 

Başvuru belgeleri:

İşbu belgelerin tam olarak sunulmadığı başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

 

Başvuru yöntemi:

 • Usulünce doldurulmuş başvuru belgelerinin en geç 13 Eylül 2019 Saat 18.00'a kadar Birliğimiz Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Merkezine e-mail ortamında (ihem@barobirlik.org.tr)  iletilmesi gereklidir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınamayacaktır.

Başvuru koşulları:

 • - Meslekte en az 5 yıl deneyim;
 • - Türkiye’deki insan hakları davaları ve AİHM içtihadı konusunda bilgili olmak;
 • - Yukarıda verilen tahmini proje takvimi doğrultusunda eğitici olarak görev yapmaya uygun olmak
 • - İnsan hakları alanında herhangi bir eğitim almış ve/veya vermiş olmak

zorunludur. Bu zorunlu koşulları taşımayan meslektaşlarımızın eğitici eğitimlerine katılabilmeleri mümkün değildir.

 • - İnsan hakları alanında yüksek lisans ve/ya doktora yapmış olmak;
 • - AİHM ve AYM ile ilgili uygulama deneyimine sahip olmak;
 • - Avrupa Konseyi kapsamındaki geçmiş eğitim faaliyeti ve/veya proje deneyimlerine katılmış olmak

tercih sebebidir.

 

Başvuru değerlendirme usulleri:

 

      Aday eğitici listesi için 150 asil, 20 yedek meslektaşımız aşağıda açıklanan usuller takip edilerek Türkiye Barolar Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından oluşturulacak bir komisyon vasıtasıyla belirlenecektir.

 

      Adaylar toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir (Başvuru Formu – 70 puan, CV ve Motivasyon mektubu – 30 puan).

 

      Eşit puan alan adaylar arasında kadın adaylar tercih edilecektir.

 

    Eşit puan alan adaylar arasında İnsan hakları alanında yüksek lisans ve/veya doktora yapmış adaylar tercih edilecektir.

 

      "Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitelerinin Artırılması Projesi' kapsamında gerçekleştirilen eğitici adayı başvuru süreçlerinin meslektaşlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

 

      Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

 

 

Ek: Başvuru formu

 

 

 

Son Duyurular

 • Manisa Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonunun Düzenlemiş Olduğu “ÇOCUK GÖZÜ İLE HUKUK VE ATATÜRK” Konulu Resim Yarışması Sonuçlanmıştır.
  19.6.2020 16:13:57
 • Korona Virüs Salgını Tedbirleri
  16.6.2020 13:00:39
 • Covid-19 salgınından korunmak amacı ile ofislerimize asmak üzere hazırlanan uyarı levhaları hakkında
  11.6.2020 16:50:37
 • Avukatlık Kanununa Aykırı Faaliyetlere İlişkin Duyuru (Reklam Yasağı, Haksız Rekabet)
  3.6.2020 14:58:21
 • Denizbank Avukat-İhtiyac¸ Kredisi
  27.5.2020 16:20:33
 • İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 65 Yaş ve Üzeri Vatandaşlarımızın Seyahat İzinlerine İlişkin ve 23 - 26.05.2020 Tarihlerinde Uygulanacak Sokağa Çıkma Yasağına İlişkin Kararı
  22.5.2020 13:18:50
 • Meslektaşlara Yardım Kriterleri
  20.5.2020 15:42:39
 • TBB Başkanı ve 81 Baro Başkanı' nın Ortak Basın Açıklaması
  19.5.2020 15:16:05