Staj Başvurusunda Gerekli Evraklar

20.10.2017 13:14:10

 

YENİ STAJA BAŞLAMA

Her Evraktan 3 Örnek Olacaktır

 

 1. Nüfus Cüzdan Örneği       
 2. Nüfus Cüzdan  Fotokopisi
 3. İkametgah Belgesi            
 4. Çıkış Belgesi ..........................................  (Fakülteden yada Noterden aslı gibidir)
 5. Sağlık Raporu (Kan Grubu) .......................................(TBB' nin 2020/5 sayılı duyurusu)
 6. Arşivli Adli Sicil kaydı  ......................... (Aslı)
 7. 10 Adet Biyometrik  Fotoğraf…………. (6X9)
 8. Staja Başlama Ücreti
 9. 934,40.-TL. damga pulu……….. (Barodan belge alınacak)
 10. Baroya müracaat dilekçesi
 11. Yanında staj yapılacak avukatın muvafakatı
 12. Yanında staj yapılacak avukatın raporu
 13. 2 avukat tarafından takdim (ayrı ayrı iki Avukat olacak)
 14. Stajyerin beyanı (Av. Yasası 5. Madde E, F, G bendleri)  
 15. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığından Belge  (Kayıt Durumu)

 

 

Staja Başlama Dilekçeleri